من/شيمي/دندانپزشكي!؟

سر كلاس شيمي بودم كه يهو يه تير به دهنم خورد و من از خودم بيخود شدم؛ يه 20،10  ثانيه اي گيج بودم كه چشم افتاد به مهرداد و ديدم آقا داره رو ميزش يه قلب ميكشه!!

تازه فهميدم كه تيره قلب آقا به دهن بنده خورده كه يه تيره ديگه به دهنم خورد و بدون اين كه بفهمم كه چي به چيه از جام پاشدم و ديدم استاد رو به من كرد و گفت:

))به به چه عجب آقاي... (شگفت انگيز) هم داوطلبه حل مسائل شدن!!))

منم كه از هيچي خبر نداشتم يه نگا به تخته انداختم و ديدم بله!! استاد يه مسئله داده واسشم داوطلب خواسته و منم كه يهو پاشدم!!

ديگه كار از كار گذشته بود و من راه افتادم كه سوال استاد و حل كنم به استاد كه رسيدم استاد ما‍ژيك و به طرف گرفت و گفت:((عجبه والا))

من تا اومدم ماژيك و بگيرم  يه تيره ديگه تو دندونم خوردو ماژيك از دستم افتاد!!!!!!

استاد و بچه ها كه اينو ديدن همه باهم خنديدن و....

خم شدم تا ماژيكو بردارم يادم افتاد اين استاده به خاطر اين كه ما رو ذله كنه هميشه يه ماژيك مياره تا ما نفهميم جواب چيه سوال كدومه؟!

تا اينو فهميدم به سرعت هر چه تمام تر در ماژيكو باز و نوكشو لهيدم.

با اعتماد به نفس بسيار بسيار بالا پاشدمو رفتم كه سوالو حل كنم!

همون طور كه مي خواستم شد! و ماژيك گرامي كه الهي قربونش برم ننوشت با لحني آروم و آسوده به استاد گفتم:((استاد اين كه نمي نويسه حالا يه بار اومديم مساله حل كنيما!!!))

استادو بگو اينه خيالشم نشد چون نامرد يه ماژيك تو جيب كت لعنتيش داشت !!

منو بگو ويبره ي 1100

حالم خراب؛كه يهو نميدونم كدوم شير پاك خورده اي زنگ و زد!! منم از خدا خواسته بااعتماد به نفس كاملا بالا در كلاس باز كردمو قبل از استاد فلنگو بستم!

.

.

.

.

.

.

ظهرش رفتم دندون پزشكي

دكترو نگو شبيه ساعد هدايتي (اگه شد ازش عكس ميگيرم براتون ميزارم)

يارو منو نشوند رو صندليش آينه شو كرد تو دهنم و گفت:)) آره دندونت مشكل داره ولي كناريشم مشكل داره دو تا از اينوري هاتم داره پوسيده ميشه دندون بالاييتم تعريف نداره دو تا چپ يكي هم تو راست خرابه راستي اين دندون جلوييت چي شده؟!.............

با منشي هماهنگ كن هر چه زودتر بيا بايد اينو درست كنم تا بعد به بقيش برسيم))

.

.

.

من13.gif

.

.

.

خدايا شكرت شكرت و بازم شكرت 100000000 بار شكرت ممنونم ازت كه دندون عقلام در نيومده وگر نه دكتره واسه اونا هم نقشه ميكشيد

.

.

.

.

.

فعلا

     

/ 33 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سها

عجب استادی دارين

مسيح

سلام حالا ترکش ها را در آوردی يا نه ؟!

afshin,germani

رودیم ولی همنفس مردابیم سیلی خور این زمانه کج تابیم تاریخ به زیر آب فریاد کشید کوروش تو به پا خیز که ما در خوابیم

مسافر

وای وای دست شکسته دندون خراب عقل .... می خوای يه چند وقتی برو استراحت مطلق!

هادی

سلام شگفت انگيز عزيز با دکتر شريعتی ۲ منتظر حضورتم بيا اگه صفحه آپ شده بالا نيومد خودت بلدی چی کار کنی

تينا

به روزم و سر بزنی خوشحال می شم

تازه

ممنون از مطلبت. با شروعی تازه آپم . جریان آشنایی منه مطمئنم خوشت می آد حتما ببین و plz نظرتو بگو.