"غوره!"

چهارشنبه عصر بود که بد جور حالم خراب شد،

تا به خودم بیام دیدم بردنم نشوندنم رو صندلی مغازه،

چشامو که باز کردم دیدم یه گله آدم دوروبرمند، هی دارن

به هم میگن پاشین اینو ببریم بیمارستان،پا شدم گفتم جیزی

نشده که حالم خوبه،یکم خسته بودم همین،بابام بهم گفت پس برو خونه!

...

..

.

شب شد همه اهل خونه بعد از یه ساعت حالمو پرسیدن رفتن گرفتن خوابیدن

ساعت 1:30 بامداد بود که دیگه دیدم حالم بدفرم خرابه پاشدم بابامو بیدار کنم

دلم براش سوخت گفتم بزار بخوابه گناه داره!

یه ورق براشون نوشتم سرمو انداختم پایین رفتم بیمارستان!

نامه

دکتر منو دید گفت برو بخواب تو اتاق تزریقات یه دو تا سرم داری

با شیش تا آمپول!

به هرکی که باهاش اومدی بگو این نسخه رو بده به قسمت تزریقات

پاشدم گفتم:من تنها اومدم آقای دکتر نسخه رو بدین خودم میدم.

دکتر:تعجب

خلاصه سرم زدیم تو رگ یه یک ساعت بعد پاشدم رفتم خونه.

سرم

.

..

...

نزدیک ساعت سه رسیدم خونه دیدم کلید ندارم!

زنگ زدم رفتم تو دیدم مامانم،بابام و خواهرم مات موندن ببینن من این موقع

شب  کجا بودم؟

رفتم کاغذو براشون آوردم گفتم بیمارستان بودم.

...

..

.

صبح پا شدم دیدم حالم هر روز بدتر از دیروز

دوباره پاشدم رفتم پیش  دکتر خودمون

دکتر برگشت گفت دیروز چی خوردی منم دیدم به غیر از یک دونه غوره نشسته

دیگه هیچ جیز مشکوکی نخوردم

دکترم گفت:غوره خودش اگه یه میکرب داشه باشه بسه تا آدمو بکشه!!!

.

..

...

برگشتنی خونه همش تو این فکر بودم که خوب شد غوره 2 تا میکروب داشت

چون فکر کنم تو معدم داشتن باهم دعوا میکردن ببینن کدومشون منو بکشن!؟

 

     

/ 27 نظر / 163 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هادی

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

هادی

[بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل]

هادی

من این شکل ها رو فرستادم تا بهت بگم خیلی دوست دارم. در ضمن یادت باشه من هیچ وقت توی زندگیم دروغ نگفتم ... پس واقعا دوست درام شگفت انگیز جان[ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

سمیه

مواظب خودت باش.[چشمک]

روح الله

مثل اینکه حالت بد شده دوباره...کجایی؟ چرا آپ نمیکنی؟[نیشخند][گل]

آزاده بهرامی

سلام خوش آمدم حالا بهتر شدی؟ ای کلک مطمئنی فقط غوره نشسته خورده بودی! راستی بیا وبم پشیمون نمی شی زود بیا

نيلوفر

سلام و درود ... من بر گشتندی ... یاد ایام بر من گذری ... شاد و سبز باشید ....